Rekultywacja Terenów zdegradowanych

Firma nasza zajmuje się biologiczną rekultywacją terenów zdegradowanych polegającą na utworzeniu na rekultywowanym podłożu, warstwy wegetatywnej z odpowiednią obsadą roślin.

Gleba może zostać zdewastowana, czyli utracić całkowicie swoją wartość użytkową z powodu np. działalności przemysłowej. Zwykle jest nadmiernie przesuszona, zagruzowana i skażona metalami ciężkimi, a w niektórych terenach jeszcze zasolona lub zalkalizowana. Gleba taka wymaga specjalnej ochrony i wzbogacania. Szczególnie cierpi na brak podstawowych związków mineralnych i substancji organicznej.

Rekultywacja - przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.

Rekultywacja ma przywrócić glebie zdegradowanej jej dawną wartość przyrodniczą. W tym celu stosujemy „Zabiegi biologiczne” polegają na wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe niezbędne do życia roślinom:

1. Nawożenie organiczne. mineralne, kwasy humusowe

2. Wprowadzenie roślinności pionierskiej, czyli takiej która może rosnąc w bardzo złych warunkach i powoli przygotowywać odpowiednie warunki dla roślin bardziej wymagających

Szczególne połączenie produktów włókien celulozowych oraz nawozów organicznych stwarza warstwę podłoża dla rozwoju roślin w początkowej fazie wzrostu.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy wykonywać rekultywacje poprzez zazielenianie na różnych terenach zdegradowanych w szerokim zakresie pH 3 - 10. Technologia naszej firmy doskonale sprawdza się przy rekultywacjach lotnych popiołów, składowisk odpadów komunalnych, składowisk odpadów, hałd pokopalnianych itp.

Rozkładanie warstwy wegetatywnej odbywa się techniką hydrosiewu (wymieszanie komponentów w zbiorniku i jednorazowa aplikacja poprzez natrysk) i jest jednoczesnym zabezpieczeniem antyerozyjnym. Metoda jest bardzo wydajna, tworzy jednolitą warstwę, która natychmiast wiąże się z podłożem i zabezpiecza biologiczne.

Hydrosiew jako technologia najszybsza, najtańsza i najpewniejsza.

Dowiedz się więcej!

Telefon: +48 501 092 148