Hydrohumusowanie Technologia alternatywna do humusowania tradycyjnego

Hydro humusowanie jest to naniesienie na podłoże rodzime (piaski, ziemia nieurodzajna, żwiry itp.) warstwy osłaniającej, która zawiera nawozy organiczne, włókna wzmacniające, włókna absorbujące wilgoć i kleje naturalne. Metoda hydro humusowania polega na hydro-mechanicznym pokryciu podłoża warstwą osłaniającą przed erozją i stwarzającą warunki sprzyjające dla rozwoju szaty roślinnej.

Nawozy organiczne – dostarczają duża ilość substancji organicznej, mikro i makroelementów łatwo przyswajalne dla roślin. Nawożenie organiczne zapewnia roślinom dostęp do składników odżywczych w cyklu wegetacyjnym, a wysoka zawartość substancji organicznej (humusu) ułatwia tworzenie próchnicy.

Włókna wzmacniające – o specjalna mieszanka włókien celulozowych i drzewnych, które tworzą warstwę zbrojącą) przeciwerozyjną, która w późniejszym okresie ulega biodegradacji zapewniając glebie większą ilość próchnicy.

Włókna absorbujące – to włókna bawełniane o doskonałych właściwościach magazynowania wody, są ważnym elementem dla wzrostu i wyglądu roślin.

Kleje naturalne – wzmacniają skarpę i wszystkie wykorzystywane komponenty przed czynnikami atmosferycznymi i spływ powierzchniowy chroniąc przed erozją.

Zawartość substancji organicznej w składnikach do hydrohumusowania wynosi od 83% do 99%. Wszystkie stosowane materiały posiadają badania Stacji Chemiczno-Rolniczej pod katem zawartości makroelementów i metali ciężkich.

Zalety hydroltumusowania:

 • nie ulega wymywaniu przez opady atmosferyczne
 • wielokrotnie niższy koszt wykonania
 • ochrona przed chwastami
 • ochrona przeciwerozyjna
 • wielosezonowe nawożenie przy jednokrotnym zastosowaniu
 • nawozy organiczne nie ulegają wypłukiwaniu w głąb gleby
 • naturalne tworzenie się warstwy próchnicznej
 • wysoka zawartość substancji organicznych 83% - 99%

Wady humusowania tradycyjnego:

 • długi czas wykonania na skarpach
 • duża podatność na wypłukiwanie i wywiewanie
 • brak zespolenie z gruntem rodzimym do momentu ukorzenienia się traw
 • niska zawartość substancji organicznych ‹ 3%
 • duża zawartość nasion chwastów w humusie
 • brak nawozów
 • wysoki koszt wykonania (częsty brak humusu w obrębie budowy)

Hydrohumusowanie jest najlepszym zamiennikiem tradycyjnego, bardzo kosztownego humusowania.

Hydrosiew jako technologia najszybsza, najtańsza i najpewniejsza.

Dowiedz się więcej!

Telefon: +48 501 092 148