Hydrosiew Nowoczesna technologia dla drogownictwa

Hydrosiew jest to technologia wykonywania zieleńców metodą natryskową (hydrodynamiczną) poprzez wymieszanie w hydrosiewniku składników hydrosiewu jak: mulcz celulozowy. nawozy, nasiona traw, biostymulatory, naturalny klej roślinny, barwnik, a następnie poprzez natrysk równomierne rozłożenie mieszanki na przygotowane pod zieleńce podłoże.

Zalety hydrosiewu

Równomierne rozstanie nasion

W hydrosiewniku w trakcie wykonywania hydrosiewu cały czas odbywa się mieszanie składników co zapewnia jednorodność natryskiwanej mieszanki, natomiast barwnik sprawia iż doskonale widać nakładaną w terenie warstwę mulczu co z kolei umożliwia jej równomierne rozłożenie

Szybki i stabilny wzrost trawy

Nasiona trawy otoczone mulczem celulozowym. nawozami i biostymulantami znajdują się w bardzo sprzyjającym środowisku do kiełkowania i rozwoju.

Mieszanki stosowanych traw charakteryzują się dużą różnorodnością nasion, od traw jednorocznych (ukorzeniających się najszybciej) po trawy wielosezonowe (zapewniające trwałość trawnika).

Stosowane przez nas nawozy organiczne zawierają wszystkie makro i mikroelementy zapewniające całosezonowy zapas minerałów odżywczych, bez ryzyka wypłukania ich z gleby, co jest częstym zjawiskiem w przypadku stosowania nawozów mineralnych zwłaszcza na gruntach przepuszczalnych.

Mulcz będący kompozycją włókien celulozowych z drewna i papieru ulegają z czasem biodegradacji wprowadzając do gleby substancję organiczną (humus) będącą naturalną pożywką dla roślin.

Niskie koszty przygotowania podłoża

Tereny przeznaczone do hydrosiewu nie wymagają tradycyjnego humusowania, hydrosiew umożliwia wzrost i rozwój trawy na terenach niekorzystnych dla tradycyjnej metody siania, ponieważ komplet składników hydrosiewu zawarty w mulczu stwarza samoistne warunki do rozwoju nasion traw w glebach żyznych (próchnicznych) znajduje się ok. 1.5% próchnicy - stosowane przez nas nawozy zawierają.

Tona „HYDRO RG” odpowiada 66 tonom żyznej ziemi od 83 do 99% próchnicy!

Zapobieganie erozji gruntów

Mulcz celulozowy, podstawowy składnik mieszanki do hydrosiewu wytwarza powłokę „zbrojącą” i sklejającą powierzchnię terenu, co zabezpiecza grunt przed erozją wietrzną i wodną jak również częściowo przed osuwaniem się skarp i nasypów.

Łatwość i szybkość wykonania

Hydrosiew jest najszybszą i najskuteczniejszą metodą zakładania trawników umożliwiającą wykonanie kilku tysięcy metrów kwadratowych trawników dziennie za pomocą hydrosiewnika i dwóch ludzi.

Zasięg natrysku sięga 25m, toteż skarpy i nasypy pokrywa się mieszanką hydrosiewu bez konieczności wchodzenia na nie (co jest niemożliwe w tradycyjnej metodzie siania).

DLACZEGO HYDROSIEW?

Pomijając wszystkie inne zalety hydrosiewu omówione powyżej, przeanalizujmy koszty:

Wykonanie trawników z rolki jest siedmiokrotnie droższe od hydrosiewu, zawsze istnieje też ryzyko iż trawa nie zaakceptuje nowego środowiska glebowego, co prowadzi do usychania darni, metoda ta ze względu na wysoki koszt oraz ograniczoną dostępność trawy w rolce jest sporadycznie i w minimalnym stopniu stosowana w drogownictwie.

Na podłożu rodzimym, bogatym w humus i wolnym od nasion traw, niestety jest to rzadko spotykana sytuacja a nawet w tych warunkach biorąc pod uwagę: rozsianie nasion traw, przegrabienie, zawałowanie, nawożenie oraz czas niezbędny do wykonania tych prac, powoduje iż koszt końcowy przewyższa koszty hydrosiewu, nie wspominając nawet o utrudnieniach przy wykonywaniu tych robót na skarpach i nasypach.

Humusowanie powierzchni humusem przywożonym na miejsce wbudowania, a następnie rozsianie nasion traw jest wielokrotnie droższe i pracochłonne w porównaniu z hydrosiewem.


Hydrosiew jako technologia najszybsza, najtańsza i najpewniejsza.

Dowiedz się więcej!

Telefon: +48 501 092 148